Energistä asiaa

Auringosta energiaa – Suomen olosuhteet otolliset aurinkolämmön keräämiseen

Maapallon elämälle ja olemassaololle aurinko on välttämätön. Voiko aurinko jopa pelastaa meidät ilmastonmuutokselta?

Aurinkokeräimet tuottavat energiaa suoraan auringon säteilystä, ja paneelien tehokkuus ja teknologian kehitys on edennyt vauhdilla. Voimakkaan kehityksen vuoksi ihmiskunta on menossa energian tuotannossa kohti aurinkotaloutta.

Tämä tarkoittaa uusiutuviin energiamuotoihin siirtymistä. Aurinkotalouden piiriin kuuluvat kaikki uusiutuvat energialähteet, kuten aurinkosähkö ja -lämpö, tuuli-, vesi- ja aaltovoima, biomassa eri muodoissaan sekä geoterminen lämpö.

Aurinkokeräinten teknologia on kehittynyt paljon. Hyötysuhteet ovat kasvaneet sekä hankintahinnat tippuneet.

Aurinkopaneeleiden takaisinmaksuaika on lyhentynyt ja kun hyöty lasketaan koko investoinnin elinkaarelta, aurinkopaneelien hankinta on taloudellisesti kannattavaa.

Aurinkosähköstä on tullut edullisin uusi sähköntuotantomuoto lähes kaikkialla maailmassa. Paneelien hankinta on tehty helpoksi ja kustannustehokkaaksi rahoitusmahdollisuuksien sekä tukien myötä.

Esimerkiksi omakotitalouteen asennetut paneelit oikeuttavat kotitalousvähennykseen asennustyön hinnasta. Yritykset ja kunnat voivat hakea aurinkoenergian hankintaan jopa 20% energiatukea ELY:stä (työ- ja elinkeinoministeriö). Maataloustoimijat voivat hakea energiainvestointeihin tukea MaVi:n kautta.

Suomen säteily on lähes samalla tasolla Pohjois-Saksan kanssa.

Etenkin Suomen kylmät olosuhteet vaikuttavat positiivisesti aurinkokeräimen tehokkuuteen, sillä keräimet toimivat parhaiten kylmissä olosuhteissa.

Lumen heijastus lisää valon säteilyä paneeleihin ja kirkkaina talvipäivinä paneelit toimivat tehokkaasti.

Miltä tulevaisuus näyttää?
Suomessa aurinkosähkön osuuden vuoteen 2050 mennessä on ennustettu olevan jopa 10% kaikesta tuotetusta sähköstä.

Tulevaisuudessa kaksi kolmasosaa päivittäisestä energiatarpeesta saadaan suoraan uusiutuvista energialähteistä. Aurinkoenergialla on tässä merkittävä rooli.
– Christian Breyer, aurinkotalouden professori

Siirtyminen fossiilisista polttoaineista aurinkosähköjärjestelmiin tulee kestämään vuosikymmeniä. Siksi aurinkosähköön siirtymistä tulisi voimakkaasti lisätä jo nyt. Pähkinänkuoressa aurinkopaneelit ovat täysin hiilidioksidipäästötön tapa tuottaa sähköä. Hintojen halventuessa ne ovat taloudellisesti kannattavia jopa ilman energiatukea. Paneelit tuottavat sähköä äänettömästi häiritsemättä ja niiden käyttöikä on useita kymmeniä vuosia.

Me Plussa Suomella olemme tukeneet aurinkojärjestelmiin siirtymistä aktiivisesti jo vuosia, ja teemmekin yhteistyötä maan johtavan älykkäiden aurinkojärjestelmien tarjoajan kanssa.

Oikein mitoitetulla järjestelmällä vuosituotto on 10-30%. Aurinkopaneelien hankinnan ja asentamisen jälkeen aurinkoenergian tuottaminen on ilmaista.

Kysy meiltä aurinkojärjestelmien saatavuudesta ja hinnoista lisää!

Kirjoittaja: 

Mari Reijonen

Plussa Suomen markkinointi