Energistä asiaa

Ilmastonmuutos – Hiilidioksidipäästöt eivät kasvaneet viime vuonna 

Hiilipäästöjen kasvu pysähtyi vastoin odotusten vuonna 2019. Tätä ei vielä viime vuonna osattu odottaa, sillä maailmantalous kasvoi samaan aikaan miltei 3%. Tiesitkö, että joka vuosi maailman väestönluku kasvaa n. 80 miljoonalla ihmisellä? 

Ottaen huomioon edellä mainitut tilastot, oli hiilipäästöjen kasvun pysähtyminen yllättävä uutinen. Ilmastonmuutos on alkanut ja maailman keskilämpötila on noussut. Lämpötila on noussut 0.7 %. Tämä kasvuvauhti on noin 10 kertaa nopeampi maapallon historiaan nähden. Lauhat talvet ovat myös osasyy siihen, että myös energiankäyttö maailmassa on jäänyt vähäisemmäksi.

Aurinkotalouden energialla on pystytty jo nyt tuottamaan niin paljon sähköä, että hiilivoimalla tuotettu sähkö on jäänyt ensimmäistä kertaa uusiutuvien taakse tilastoissa jo useammassa maassa. Suomen kaltaisten kehittyneiden maiden ansiosta ilmastotavoitteisiin pääseminen voikin olla mahdollista jo tällä vuosikymmenellä. Suomessa sähköntuotannon päästöt ovat tällä hetkellä pienemmät kuin koskaan aiemmin. Päästöjen kasvun pysähtyminen on merkki siitä, että siirtyminen puhtaaseen energiaan on käynnissä. Uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta on Suomessa lähes 40 prosenttia.

Muualla maailmassa päästöt vähenivät viime vuonna runsaasti. Vuonna 2019 Euroopan unionin alueella sekä Yhdysvalloissa päästöt putosivat eniten. Yhdysvalloissa päästöt pienenivät 2,9% ja EU:ssa 5%. Saksa johti päästövähennystä Euroopan unionissa. Sen päästöt laskivat 8 prosenttia 620 miljoonaan tonniin hiilidioksidia. Yhdysvallat onnistui pienentämään päästöjään v. 2019. Kotitalouksien osuus co2 päästöjen tilastoissa Yhdysvalloissa on vain 5,2%. Eniten päästöjä aiheuttavat, teollisuus, kuljetus ja käytetty sähkö/energia. Tuulivoima ja aurinkovoima on otettu Yhdysvalloissa myös aktiiviseen käyttöön. Yhdysvalloissa on nykyään myös yli 2 miljoonaa kotitaloutta, joilla on aurinkopaneelit käytössä.

Pelkästään kivihiilen hiilidioksidipäästöt vähenivät viime vuonna 200 miljoonalla tonnilla (Mt).

Fossiilisten polttoaineiden kuten hiilen ja öljyn käyttö tuottaa ilmakehään hiilidioksidia, joka kiihdyttää ilmaston lämpenemistä. Kivihiilestä halutaankin Suomessa luopua täysin niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään v. 2035. Helsingin kaupunki on luvannut maksaa miljoona euroa sille, joka keksii kuinka kivihiilestä voidaan luopua täysin. Helsinki onkin esimerkkikaupunki monelle muulle kaupungille; esimerkiksi Toronto, Vancouver ja Amsterdam aikovat hyödyntää Helsingin oppeja omassa ilmastotyössään.

Vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla.

Mistä päästöt tulevat ja miten omaa hiilijalanjälkeä voisi pienentää?
Mistä suurin osa ilmakehän hiilidioksidipäästöistä tulee? 

40% maailman päästöistä syntyy pelkästään energiasta. Jos uusiutuvaan pystytään vaihtamaan maailmanlaajuisesti, miltei puolet hiilidioksidipäästöistä saadaan häviämään.
Aurinkopaneelit ja tuulivoima, sekä erilaiset sähkön varastointiratkaisut tulevat tulevaisuudessa olemaan isossa roolissa.

20% päästöistä syntyy kotitalouksista. Yksittäisissä kotitalouksissa energiatehokkaat ratkaisut ja oma energiantuotanto vähentävät päästöjä. Myös muut päivitäiset ratkaisut vähentävät hiilijalanjälkeä, josta voit lukea lisää alta.

20% päästöistä syntyy liikenteestä. Jos jokainen kaupunki pystyisi tarjoamaan asukkailleen älykkään julkisen kulkuliikenteen, ja jos täysin sähköllä kulkevat autot saataisi liikenteeseen korvaamaan vanhat kulkuneuvot, tulisi päästöt tippumaan reilusti. Myös kaupunkipyöräily lyhyemmillä matkoilla voisi korvata julkisen kulkuliikenteen käytön suurimman osan vuodesta.

20% päästöistä syntyy teollisuudesta. Tämä on syy, miksi Kiinan päästöt ovat ylivoimaisesti isoimmat. Teollisuudessa uudet energiatehokkaat ratkaisut sekä sähkön varastointi ovatkin avainasemassa tulevaisuudessa.

Omaa hiilijalanjälkeä pystyt pienentämään

Vaihtamalla vihreään sähköön
Tuottamalla omaa energiaa
Sijoittamalla energiatehokkaisiin laitteisiin
Kierrättämällä
Valitsemalla julkisen kulkeliikenteen tai muun kulkuneuvon, kuten pyörän auton sijaan
Autolla kulkevaat voivat vaihtaa hybrideihin ja sähköautoihin
Ekologisempi lämmitysmuoto
Suosimalla paikallisia tuotteita (esimerkiksi ruokaostoksilla)

Kirjoittaja: 

Mari Reijonen

Plussa Suomen markkinointi